Kontakt

KONTAKT:
Sídlo spoločnosti: AV - CARE, s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, Slowakei   
Telefon:  +421 948 528 588 (SK), +420 608 720 709 (CZ),
E-Mail:     info@avcare.eu

Skype, Zoom, Whatsapp:

IČO: 44 861 087
DIČ: 20 22 86 22 04

Spoločnosť je zapisaná v obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka čislo 59679/B 
 

BANKOVE SPOJENIE:
Prima banka Slovensko,  a.s. 
Adresa: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovensko
Názov konta: AV - CARE, s.r.o. 
Číslo konta: 7778580001 / 5600
IBAN: SK62 5600 0000 0077 7858 0001
BIC (SWIFT kód): KOMA SK 2X

 

ŠVAJČIARSKO:
Naši švajčarští kolegovia sa na Vás osobně těšia v centralách v Curychu  

ZÜRICH: 
Najdete nás  poblíž hlavního vlakového nadráží Hauptbahnhof Zürich a  v Curych Altstetten. 
 

 

MOŽME SA STERTNUŤ NA NAŠICH POBOČKÁCH V BRATISLAVE, PRAHE A OSTRAVE:

BRATISLAVA: 
Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Kancelářská budova: OFFICE HOUSE 
Telefon : +421 948 528 588

 

PRAHA:
Adresa: Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1, ČR
Kancelářská budova: FLEXI OFFICE 
Business centrum Palác Archa
Telefon: +420 608 720 709 

 

OSTRAVA: 
Adresa: Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, ČR 
Kancelářská budova: OFFICE HOUSE 
Telefon: +420 608 720 709