Zuzana Syrková, Kanton BernKdyž jsem před půl rokem nahlédla na server práce.cz a pomocí vyhledávače  se mi  nabídla  práce zdravotní sestry ve Švýcarsku, tak jsem na to z  počátku nebrala příliš zřetel. Za krátkou dobu jsem nad možností pracovat v cizině začala intenzivně přemýšlet. Nejdřív se mi to zdálo nereálné, protože moje znalost německého jazyka nebyla perfektní a měla jsem strach, poněvadž naposledy  jsem měla němčinu na škole. Přesto jsem si řekla, že to zkusím. Proto jsem odpověděla do agentury  AV Care a ta se mi emailem ozvala a poslala příslušné dokumenty, které jsem musela vyplnit. Začal kolotoč překladů mých vysvědčení a osvědčení do německého jazyka, které byly zapotřebí. Po odeslání přeložených dokumentů do agentury mě kontaktoval p. Babica a byla jsem pozvána k  pohovoru  do Ostravy, který trval asi 3 hodiny, kde mi byl podrobně vysvětlen celý postup  a také jsme vyplnila dotazník v němčině. Moje dokumenty společně s tímto dotazníkem byly odeslány do Švýcarska, aby mohl švýcarský červený kříž vydat posudek. Po vydání posudku mi agentura začala hledat zaměstnavatele. Našla zařízení typu Domova  pro seniory nedaleko Bernu v městečku Kirchlindach. Je to zařízení nové a velice pěkné.  Na pracovní zkoušku do Švýcarska jsem odjížděla s velmi smíšenými pocity a strachem, co mě čeká v cizí zemi. Moje smíšené pocity a strach se rozplynuly, když jsem zjistila s jakou srdečností jsme byly společně s moji kolegyní se kterou jsem zkušební pobyt absolvovala, přijati. Celý pobyt byl financován agenturou AV CARE. Během těch 4 dnů jsem poznaly celý chod zařízení. Střídavě jsme chodili s kolegyní také do sousedního zařízení v městečku Oberlindach, kde je zařízení pro dementní pacienty. V obojím jsme byly velmi dobře přijaty, ze stran personálu  i pacientů.


Mou jedinou překážkou v možnosti získat práci v cizině je jazyková bariéra, proto chcete-li pracovat v cizině a neumíte pořádně jazyk ani nemáte příslušnou certifikátní zkoušku, která je zapotřebí, je potřeba si toto hodně dobře zopakovat a dodělat. Ve Švýcarsku se také mluví dialektem,takže pokud neznáte dobře německy nemáte šanci porozumět. Přes uvedenou jazykovou překážku byla pro mě pracovní  zkouška velké plus do života. Uvědomila jsem si jaké štěstí mám, že mám vysokoškolské vzdělání, protože oni právě potřebují zdravotní sestry vysokoškolačky. Po třech letech praxe v zařízení v  České republice jsem si až po této pracovní zkoušce ve Švýcarsku začala vážit, že mám magisterské studium pro zdravotní sestry. Bohužel už během studia na vysoké škole jsem se setkala s negativní reakcí u zdravotních sester z praxe na nás jako na studující bakalářské nebo magisterské studium. Často jsem slýchávala z úst zdravotních sester z praxe: „No, vždyť, vy jste přes ty papíry“. Tyto ohlasy mě jako studentku velmi zarážely i urážely. Možná, že jsme zdravotní sestry přes papíry, ale hlavně mám také vystudovanou  střední zdravotnickou školu a posléze vyšší zdravotnickou školu se  specializaci na ARO a JIP a umím  kvalifikovanou zdravotní péči, ne jenom vypisovat papíry. Neznamená, že nemám dostatek let praxe, že jsem zdravotní sestra přes papíry. Děkuji, proto za možnost podívat se, jak to chodí ve zdravotnických zařízeních v jiné zemi. Švýcarsko je pro nás velkou neznámou a také okouzluje nádhernou horskou přírodou, kterou já mám osobně  velmi ráda. Z pracovní zkoušky jsem odjížděla s velkým pozitivním přístupem. Slíbila jsem, že se doučím němčinu, dodělám si příslušné certifikatní zkoušky z německého jazyka. Tím nejdůležitějším vodítkem je pro mě, že chci pracovat ve Švýcarsku. 


Chtěla bych poděkovat celému týmu agentury AV CARE za velmi korektní jednání a přístup, zejména paní Vosáhlové. Je to poprvé, co jsem se rozhodla zkusit pracovat v zahraničí  a AV CARE byla moje první agentura, kterou jsem kontaktovala a mohu říci, že jsem si vybrala výborně. Pokud ještě váháte na koho se obrátit, co se týká práce v zahraničí, neváhejte, jedině AV CARE – www.avcare.eu.


Věřím, že se mi brzy podaří doučit německý jazyk a já mohu bezpečně jít a vyjít vstříct novým poznatkům, přátelům, novému životu, nové práci v krásné zemi.

Zuzana Syrková