Vladimíra Vymětalová, Kanton ZürichMilé kolegyně!!!!!!!

Dovolila bych se přidat k referencím o pobytu ve Švýcarsku a také bych se chtěla podělit o zkušenosti s agenturou AV Care. Musím říci, že v dnešní hektické době plné podvodů se mi podařilo díky agentuře AV Care najít korektního poskytovatele služeb, který nabízí, co se týče zajištění pracovního místa ve Švýcarsku,vše co si na jejich stránkách můžete přečíst.Co se mé osoby týče jsem všeobecná zdravotní sestra s dvacetiletou praxí a geriatrii se věnuji desátým rokem.


Tak jako mnoho z Vás jsem v listopadu 2009 prohledávala možnosti práce v zahraničí a narazila jsem na stránky agentury AV Care. Při prvním přečtení inzerátu jsem byla velmi skeptická, ale přesto jsem odeslala kratičký e-mail s dotazem, jak dále postupovat .Již třetí den jsem agenturou byla kontaktována a  po krátkém rozhovoru  v němčině jsme se dohodli na schůzce v Ostravě a vstupním pohovoru. Tedy 30.11.2009 jsem dodala všechny podklady(samozřejmě řádně přeložené v němčině), vypsala německý dotazník, v pobočce agentury v Ostravě a odjížděla s obavami do rodného města....co asi bude dál.


V polovině prosince mi pan Babica telefonicky nabídl možnost pracovní zkoušky ve Švýcarsku v Thalwilu v zařízení  SERATA - kombinovaný domov pro seniory s třemi různými druhy poskytované péče. Z agentury jsem dostala přesné instrukce jak si zajistit cestu, která mi byla proplacena a již 4.1.2010 jsem vysedala v St.Galenu, kde mne vyzvedla dle dohody paní Jitka Vosáhlová. Při pojížďkách byla paní Vosáhlovou prověřena má znalost němčiny, byl mi poskytnut plný ubytovací komfort. Druhý den ráno mne paní Vosáhlová zavezla do mého budoucího pracoviště, kde mne představila budoucímu zaměstnavateli, poté jsem byla provedena celým zařízením, ubytována a vzhůru do pracovního procesu. S velkými obavami jsem vstupovala na mé budoucí pracoviště (zcela zbytečně). Švýcarští kolegové jsou velmi vstřícní a na každou otázku jsem dostala odpověď. Byla jsem zapojena do pracovního procesu, který se od našeho liší v mnoha věcech. Diplomovaná sestra má na starost menší skupinu klientů (12), na vše máte dostatek času, dokumentace je velmi konkrétní a výstižná. Nejvíce mne zaujalo týdenní předchystávání léků, protože v mém pracovišti platí, kdo chystá, ten podává, ale zde je prováděna kontrola dalšími kolegy, tudíž chyba je takřka nemožná. Dále mne přímo fascinovaly nášlapné rohože pod lůžko klienta, které Vás u dezorientovaného nebo neklidného klienta ohroženého pádem okamžitě informují o pohybu klienta mimo lůžko, další úžasnou věcí jsou náramkové hodinky, které fungují také jako signalizace u dezorientovaných klientů se sklony k opouštění zařízení (velmi nebezpečné v zimě). Dalším velkým překvapením pro mne bylo to, že každý z klientů má svého vlastního lékaře a ten za ním většinou dojíždí. A to nejlepší na konec, jak se říká, vždy jsem se zajímala o paliativní péči, která je u nás v republice naprosto v plenkách a geriatrický pacient je pro pojišťovnu pacient neperspektivní, ale ve Švýcarsku je paliatika jakousi hlavní osou a směrem u mnoha geriatrických klientů. Nevím jak v jiných zařízeních, ale v SERATĚ je paliatika nedílnou součástí při běžném poskytování péče. Infuze s.c. a náplasti proti bolestem + léky dle potřeby jsou zcela běžné. Musím říci pochválen ten, kdo tohle vymyslel. Celé pracovní klima bylo velmi příjemné a přála bych každé sestře alespoň malou zkušenost s podobným zařízením jako je SERATA.

Po třech dnech příjemné práce jsme si s mým budoucím nadřízeným a paní Vosáhlovou popovídali, zda v SERATĚ pracovat chci a bylo dohodnuto, že nastoupím k 1.4.2010. Agentura Vám zajistí bydlení na tři měsíce, což je dostačující čas k tomu, abyste si dále bydlení našli sami dle Vašich představ a taktéž paní Vosáhlová nabízí plný servis pomoci při vyřizování všech nutných administrativních záležitostí k oficializaci Vašeho pobytu ve Švýcarsku. Na úplný závěr je nutné říci, že znalost němčiny musí být víc než velmi dobrá, neboť k uznání plně platného diplomu pro  "Dipl.Fachpflefrau DN II" je nutná jazyková certifikovaná zkouška B2, která je velmi náročnái dá se udělat zde v republice a nebo i ve Švýcarsku. A co to vše stálo až doposud pouze 7.000,- za překlady. Agentura Vám opravdu zajišťuje pracovní zkoušku zcela zdarma, a zda získáte kontrakt na práci záleží jen na Vás.


Chtěla bych tímto poděkovat paní Vosáhlové a celé agentuře AV Care za víc než úžasné možnosti, které nám českým sestrám poskytují při zajištění pracovního pobytu v zahraničí.Také bych chtěla poděkovat mým budoucím kolegům ze SERATY oddělení D za příjemné tři pracovní dny a budu doufat, že i nadcházející pracovní dny budou alespoň podobné.


S pozdravem a poděkováním

Vymětalová Vladimíra DiS.