Monika Mináriková, Leinfelden
Pracovná skúška trvá v celku tri dni, pričom AV Care dohodne priamo so zamestnávateľom  termín, ktorý Vám vyhovuje. 
V prvý deň príchodu je uvítanie sa s budúcim zamestnávateľom, prehliadka celého zariadenia a zoznámenie sa s personálom. 
Druhý deň skúšky začína o 6.30h, je pridelená jedna sestra, ktorá ukazuje a vysvetľuje chod na oddelení, zoznamuje s obyvateľmi domova. Jedná sa už o začlenenie do kolektívu, pričom ranné úkony ako odber glykémie, podanie inzulínu, rozdeľovanie tabletiek, hygiena, injekcie sa robia pod dohľadom sestry. Súčasťou práce je aj pomoc pri chystaní raňajok, prípadne kŕmenie. Po raňajkách je pauza kedy sestra vysvetlí aj vedenie dokumentácie, ktorá sa pod jej dohľadom vypĺňa. Nasleduje príprava obeda: odber glykémie, podanie inzulínu a podanie obeda a prípadne kŕmenie. Koniec skúšky je o 14.30h. Pracovný deň je náročný, pretože je tam stále niečo robiť, prípadne je potrebné s niečím pomôcť sanitárkam ( kúpanie imobilného pacienta ). Počas celého dňa bola jedna 10minútová pauza.
Tretí deň skúšky začína opäť o 6.30h, úkony sú rovnaké ale už nechajú pracovať samostatne , len občas „dozrú“ , a nielen pridelená sestra ale aj riaditeľ. Koniec skúšky je opäť o 14.30h a je spojený aj s pohovorom, na ktorom je prítomný aj niekto zo spoločnosti AV Care.  Na pohovore je už riaditeľ informovaný o odvedenej práci nielen od pridelenej sestry ale aj od obyvateľov domova ( na ich mienke si dávajú dosť záležať ). A v prípade obojstrannej spokojnosti sa dohodne na pracovnej zmluve.
 
Monika Mináriková