Petra Slepicová, Kanton ThurgauVydejte se do Švýcarska

Nejlepší představu o životě a práci v zahraničí si člověk může nejlépe udělat z vyprávění, zapsaných zážitků a postřehů lidí, kteří měli možnost v nich žít a pracovat. Pro ty z Vás, kteří se zajímají o nabídku práce zdravotních sester uveřejněnou společností AV Care a chtějí se dozvědět co nejvíce o systému přijímacího řízení a vedení osobních pohovorů, jsem se rozhodla napsat článek, který vychází z mých vlastních zkušeností.

Předpoklady

Základním předpokladem, abyste se o tuto práci mohli ucházet, je úspěšně ukončené vzdělání v oboru zdravotní sestra, výborná němčina a registrace. Dále je nutné prokázat praxi zejména v oboru geriatrie, chirurgie a interny. Každá adeptka, která se k tomuto kroku rozhodne, by měla být především flexibilní, odpovědná, bezúhonná, ochotná cestovat a poznávat novou kulturu.

První kroky

První kroky uchazečky by měly vést na internetový portál společnosti AV Care (www.avcare.eu), kde se nejenom dozvíte nabídku a další požadavky, ale především se máte možnost zaregistrovat, čímž se dostanete do databáze, ze které je prováděn užší výběr. Součástí registrace je profesní životopis, který doporučuji zaslat v českém i německém jazyce. Další zbylé dokumenty, jež agentura vyžaduje, si nechejte přeložit a notářsky ověřit. Pak už vám jen zbývá čekat na pozvání k osobnímu pohovoru. Co se mé osoby týče, byla jsem velmi pozitivně překvapena, s jakou rychlostí se mi agentura ozvala. Již několik dní poté, co mě agentura kontaktovala,jsem absolvovala osobní pohovor v Praze se zástupci společnosti AV Care .

Osobní pohovor

Osobní přijímací pohovory probíhají v Ostravě či Praze. U sebe je nutné mít veškeré zbylé dokumenty včetně jejich překladů. V rámci pohovoru si se zástupcem společnosti projdete krok po kroku váš životopis, domluvíte se na dalším postupu, vašich představách a projednáte některé další formality. Na základě Vašeho písemného svolení přeposílá švýcarská agentura veškeré dokumenty společně s poplatkem 120,-CHF k posouzení na Švýcarský červený kříž, kde je následně sděleno (oběma stranám), zda může být Váš diplom uznán. Toto sdělení se nazývá tzv. Vormeinung a bývá vystaven po doložení kompletních podkladů v průběhu 4 týdnů. Po nástupu do zaměstnání přepošlete(z prvního platu) částku 120,-CHF na účet společnosti AV Care GmbH.

Agentura vyřizuje veškeré záležitosti bezplatně a zároveň zprostředkuje dvou až tří denní zkušební pobyt v zařízení, jež o vás projevilo zájem. Tento pobyt je plně hrazen švýcarskou společností AV Care a probíhá za její asistence.

Co vás čeká

Úspěšné kandidátky nastoupí ve Švýcarsku do práce a při zaměstnání jim společnost AV Care GmbH pomůže s vyřízením zbylých formalit. Během té doby již pobíráte slíbenou mzdu. Každá uchazečka s žádostí o práci musí podle oficiálního usnesení dosáhnout na základě předložených dokumentů a následné praxe osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná zdravotní sestra pro Švýcarsko. Toto osvědčení vydává švýcarský červený kříž. Uchazečky musí doložit notářsky ověřené podklady o vzdělání a taktéž Zertifikat Deutsch B2,který můžete absolvovat při nástupu do zaměstnání. K získání tohoto osvědčení je bezpodmínečně nutné doložit nepřerušovanou půlroční praxi ve zdravotnickém zařízení (domy pro seniory – po zkušební době nebo po individuální domluvě se zaměstnavatelem) a školení v institucích zaměřených na výkon zdravotní péče.

A jak jsem na tom já?

U agentury jsem se zaregistrovala v lednu a již v polovině dubna jsem nastupovala do zaměstnání. Pracuji jako zdravotní sestra v domově pro staré lidi. Do mých pracovních povinností spadá odborná práce od podávání leků, aplikaci injekcí až po vedení dokumentace.

Právě se blíží ke konci tří měsíční zkušební doba a já se pomalu připravuji ke zkouškám pro získání Zertifikat Deutsch B2. Doufám, že se mi to v co nejkratší době podaří a následně budu moci začít školení pro uznání kvalifikace u švýcarského červeného kříže. Co se jinak života a práce týče, tak jsem nadmíru spokojená. Kolektiv na pracovišti je velmi přátelský a všichni se mi snaží nahradit rodinu, kterou občas asi každý z nás postrádá. S agenturou jsem doposud v kontaktu a jejich přístup si nemohu vynachválit. V případě jakéhokoliv problému je mohu bez ostychu oslovit. Za pomoci agentury a mého zaměstnavatele jsem našla okamžitě bydlení a dokonce mám možnost poznat děvčata z České i Slovenské republiky, jež se nacházejí v mém okolí. S děvčaty se nejméně jednou do měsíce vidíme a vždy podnikneme něco příjemného.

Ráda bych proto touto cestou ještě jednou poděkovala celému týmu společnosti AV Care, především pak paní Jitce Vosahlové za práci na profesionální úrovni.

Všem z Vás, které se teprve rozhodujete, mohu služby společnosti vřele doporučit a zároveň popřát mnoho štěstí a úspěchů do budoucna.

Petra Slepicová