Katarína Hajdušková, BaselO agentuře AV Care jsem se dozvěděla při hledání práce na stránkách www.profesia.sk, kde inzerovali svou nabídku pro zdravotní sestry. Rozhodla jsem se tam zavolat, a už z telefonického rozhovoru jsem měla velmi dobrý pocit. Jelikož jsem v té době byla ještě v zahraničí, dohodla jsem s volajícím panem Babicou, že po příjezdu na Slovensko se znovu ozvu a budu si také připravovat všechny doklady potřebné na další pohovor. Před osobním setkáním jsem ale nejdřív ještě absolvovala pohovor v německém jazyce, a protože moje jazykové znalosti byly ohodnoceny jako dostatečné, mohl se tedy zmiňovaný osobní pohovor uskutečnit.

Ze samotného osobního pohovoru jsem měla velmi dobrý pocit (hlavně jsem vnímala přístup této agentury jako skutečně seriózní, ne jako s mnoha jinými tzv. Agenturami, s nimiž jsem předtím přišla do kontaktu). Když jsem přijela do Ostravy, pan Babica měl připravené pro mě nejen všechny podklady z jeho strany, ale také mi věnoval více než dvě hodiny svého času - vysvětlil mi celý postup, a dal mi čas opravdu si rozmyslet, zda mi spolupráce s agenturou vyhovuje.

O pár týdnů na to se našel zaměstnavatel, který o mě projevil zájem, a já jsem vyjela do Basileje na třídenní pracovní zkoušku. Ve Švýcarsku se mě ujala paní Vosáhlová, která mi svým přátelským přístupem velmi pomohla. V samotném zařízení jsem se setkala s přátelským přístupem a ověřila si, že trvání agentury na skutečně dobré němčině má své opodstatnění. Za ten krátký čas jsem postřehla (a ocenila) opravdu velmi citlivý a zároveň blízký přístup k pacientovi, důkladně převeden i nejmenší úkon a také jiný systém dokumentace a hodnocení pacientova zdravotního stavu. Některé tyto věci jsou ve Švýcarsku úplně jiné, než jsem byla zvyklá na Slovensku, ale není to nic, co by se nedalo naučit.

Po "pracovní zkoušce" proběhl ještě pohovor s vedoucí ošetřovatelství a také majitelem zařízení - kde už byla opět i paní Vosáhlová a protože jsme se dohodli, tak jsem pak podepsala pracovní smlouvu. Momentálně čekám na pracovní povolení od kantonu Basel, a když toto bude, nastupuji do nové práce, což je pro mě jako velkou osobní výzvou, tak i radostí.

Katarína Hajdušková