Tatiana Urbanová, Kanton ZürichVážení zdravotníci.


V první řadě bych chtěla poděkovat panu Mgr. Babicovi, paní Ing. Slobodové a v neposlední řadě také Jitce Vosáhlové za důsledné zprostředkování práce, a to od počátku listopadu 2009 od mé registrace až po pracovní zkoušku, kterou jsem absolvovala v čase od 15.3.2010 do 19.3.2010 v zařízení Serata v městečku Thalwil, kde po vyřízení formalit pracovního povolení také nastoupím.


Ve Švýcarsku jsem chtěla působit už po nástupu na jazykovou školu v dětství, kdy jsem se naučila první německá slova. Fascinuje mě tato země přírodou, kulturou i mentalitou národa. Jsem ráda, že jsem pracovní zkoušku úspěšně absolvovala, a tímto se mi tak splnil můj dávný sen. Základním předpokladem úspěchu kromě kvalifikace zdravotnického pracovníka a léta praxe, je především německý jazyk, který je nutno ovládat téměř jako svůj mateřský. Hochdeutsch je nezbytná nejenom v hovorovém styku, ale také hlavně v práci, i když Švýcaři mluví především dialektem.

Po příchodu do švýcarského městečka St. Gallen mě čekala manažerka agentury paní Jitka Vosáhlová. Nabídla mi po dlouhé nekonečné cestě kávu a za ten čas jsme měli krátkou konverzaci v němčině. Poté jsme vyrazili přímo k budoucímu pracovišti. Po příchodu na místo jsem byla v zastoupení paní Vosáhlové představena celému týmu zařízení Serata, a po krátkém pohovoru mne zavedl přednosta oddělení pro ošetřovatelství na pracoviště, kde mi začala služba hned po krátké sprše a ubytování. Měla jsem k dispozici celodenní stravu a pokojíček s výhledem na romantické Curyšské jezero. Ve 13:30h mi začala služba, která trvala až do večera do 21h. Byla mi přidělena fachpflegefrau a začala jsem nejdřív s obeznámením oddělení, s provozem a s pracovní dobou, s klienty a veškerou ošetřovatelskou péčí i dokumentací daného oddělení. Pozorně, i když unaveně jsem se ptala, poslouchala a také si všímala rozdílu v ošetřovatelské péči a terapeutických postupech na Slovensku a ve Švýcarsku.


Co mne nejvíce zaujalo, bylo odlišné podávání léků u klientů, jiný časový rozpis služeb, jiná dokumentace, která je přehlednější a systematičtější než u nás. Každý klient zařízení má svého ošetřujícího lékaře, své léky, pomůcky a individuální léčebný postup. Personál oddělení byl vstřícný, uctivý a přijali mě velice pozitivně. Přes trému ze zkoušky jsem byla kupodivu humorně naladěná.


Každý klient má k dispozici pokojíček, na oddělení se nachází klienti rozdělení do dvou skupin, s vizitkou a číslem na pokoji. Komunikace s klienty a poskytování péče je na vysoké nadstandardní úrovni, a oproti části personálu mluví většinou švýcarským dialektem. Proto jak jsem vzpomínala je kvalitní němčina na prvním místě po rutinní kvalifikace, vědomostech a zkušenostech. Dále mě zaujali polohovatelná lůžka, i lůžka přizpůsobená pro imobilní a částečně mobilní klienty, technika polohování a pomůcky, které u nás na Slovensku chybí, signalizační alarmující hodinky pro dementní klienty i atmosféra na pracovišti. Většina klientů má pohyblivý režim, někteří potřebují komplexní péči a pomoc.


Druhý a třetí den jsem pracovala od 7h ráno, druhý den až do večera, poslední den zkoušky jen do 16h. Pak přišlo vyhodnocení a závěrečná slova z obou stran. Konstatovala jsem jedním slovem, že nemám žádné výhrady, naopak že jsem fascinovaná a poctěna celým týmem i prací, že si umím představit své působení v zařízení a podepsala jsem pracovní smlouvu. Pak mě paní Vosáhlová odvezla do St. Gallen a s báječnými pocity jsem odjela domů.
Seznámila jsem se tam během pobytu se sestřičkou Marii Plankovou, která ve Švýcarsku pracuje už půl roku, a tak jsem se dozvěděla ještě více ohledně působení ve Švýcarsku a o jejích pracovních zkušenostech. Do práce nastoupím 1.4.2010.


Milé kolegyně, pokud se chcete v budoucnosti realizovat pracovně ve Švýcarsku, ovládáte německý jazyk na pokročilé úrovni, neváhejte a obraťte se jedině na agenturu AV Care s.r.o.


Tatiana Urbanová