Samuel Kralik, Kanton WallisMoje postrehy:
V prvom rade sa chcem Vám osobne poďakovať, bez Vašej pomoci a najmä ochoty by som tu nebol. Musím vyzdvihnúť prácu celého tímu AV-CARE aj pána Ulma samozrejme, že so všetkým čo bolo treba ste mi pomohli.
 
K švajčiarskému zdravotníckemu systému:
Systém zdravotníctva v Švajčiarsku je vyspelý a moderný. Ide najmä o poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie potrebných vecí pre čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Páči sa mi systém evidencie pacientov (v Spitale Brig ide o program Phoenix), ktorý je prehľadný a fyzioterapeut ma k dispozícii všetky potrebné vyšetrenia . Páči sa mi podporovanie od kolegov, ale aj od iných zamestnancov v Spitale. Všetci sú milí a ochotný kedykoľvek pomôcť. Všetky potrebné pomôcky k fyzioterapii sú vždy k dispozícii a taktiež majú veľmi moderne zariadenú posilňovňu pre pacientov (bazén určený na cvičenia taktiež). Aj keď prvé dni sú pre každého ťažké (samotná nemčina ale samozrejme aj dialekt v každom kantóne), určite je to príležitosť, ktorá posunie človeka v osobnom a najmä v profesijnom živote. Zdravotníctvo vo Švajčiarsku je orientované predovšetkým k spokojnosti pacienta a čo najkvalitnejšej starostlivosti. 
 
Samuel Kralik